LIFESTYLE Podróże

„Liczy się każda kropla” – unijny projekt w białostockiej szkole

Data publikacji: 2020-03-21
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: „Liczy się każda kropla” – unijny projekt w białostockiej szkole
Kategoria: Podróże, LIFESTYLE

W lutym uczniowie i nauczyciele szkoły wrócili z pierwszej wymiany w ramach projektu, realizowanego z programu Erasmus +. Młodzież przygotowuje się do kolejnych działań, które szkoła podejmie po zakończeniu przerwy w działalności, spowodowanej koronawirusem.

„Liczy się każda kropla” – unijny projekt w białostockiej szkole Podróże, LIFESTYLE - W lutym uczniowie i nauczyciele szkoły wrócili z pierwszej wymiany w ramach projektu, realizowanego z programu Erasmus +. Młodzież przygotowuje się do kolejnych działań, które szkoła podejmie po zakończeniu przerwy w działalności, spowodowanej koronawirusem.

W lutym uczniowie i nauczyciele szkoły wrócili z pierwszej wymiany w ramach projektu, realizowanego z programu Erasmus +. Młodzież przygotowuje się do kolejnych działań, które szkoła podejmie po zakończeniu przerwy w działalności, spowodowanej koronawirusem. 

Rozszerzenie wiedzy na temat wody, jej roli w przyrodzie i życiu człowieka oraz ochrona światowych zasobów wodnych – taki jest cel projektu „Liczy się każda kropla”. Projekt realizowany jest od września 2019 do końca sierpnia, a uczestniczy w nim sześć szkół z Czech, Włoch, Łotwy, Litwy, Polski i Hiszpanii.

– Rozpatrujemy ciekawy temat wody w każdym jego aspekcie – m.in. stanu czystości wody, jej dostępności, sposobów oczyszczania, życia w wodzie, roli wody na przestrzeni wieków oraz ekologii, turystyki i sportów wodnych  – mówi Agata Ratkiewicz, koordynatorka projektu w ZSS przy Fabrycznej 10. – W ten sposób chcemy zachęcić uczniów do rozwijania współpracy w zakresie rozszerzania wiedzy, odpowiedzialności, ale także aktywnego podejścia do ochrony zasobów wodnych. 

Do tej pory szkoła z Fabrycznej podjęła szereg działań w ramach projektu. 

Pierwsza mobilność  

Do najważniejszych należy pierwszy, lutowy wyjazd sześciu uczniów i dwóch nauczycieli do szkoły w Hiszpanii. Wcześniej uczniowie przygotowali prezentację na temat naszego regionu i film video o swojej szkole, które przedstawili w Hiszpanii. Uczestniczyli w ice-breakers, czyli aktywnościach pozwalających przełamać lody między uczestnikami wymiany oraz w bogatym programie zajęć

– To spotkanie  (ice-breakers) najbardziej mi się podobało – uważa Pola Sajewska z kl. VIII SP – Wszyscy byli bardzo otwarci i pomocni. Ciekawe było obserwowanie różnic w charakterze i sposobie zachowania się różnych narodowości.

A to już wiesz?   COSTA CRUISES PREZENTUJE COSTA FIRENZE

Jej koleżanka z klasy – Helena Kociniak – dodaje:  

– Myślę, że wiele z tych znajomości będzie kontynuowanych także po zakończeniu projektu. Jestem też pod wrażeniem bardzo dobrej organizacji zajęć. 

W hiszpańskim mieście Caceres, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa

UNESCO uczestnicy poznawali historię dystrybucji wody pitnej w mieście,

tworzyli też audioprzewodnik dla turystów. Zwiedzali okolice miasta i aktywnie spędzali czas z młodzieżą z pozostałych krajów, biorących udział w projekcie. Elizę Baczewską z I LO  interesowało, co dla uczniów z innych krajów znaczy przewodnie hasło projektu „Every Drop Counts” (Liczy się każda kropla). 

– Okazuje się, że jest ono bardzo różnie rozumiane. Ja sama dzięki tej wizycie zrozumiałam powagę problemu ilości wody pitnej na świecie. Na miejscu poznałam też wiele aspektów związanych z wodą, np. od strony rozrywkowej – żeglugi, czy ekologii – tj. sposobów gospodarowania wodą. Jestem szczęśliwa, że mogłam w tym uczestniczyć.

Wiedza, języki i znajomości 

Nauczyciele mieli okazję obserwować postępy umiejętności językowych uczniów, którym sprzyjały bezpośrednie interakcje z innymi uczestnikami.

– Wyraźnie poprawiła się płynność, a także pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym – ocenia Kirk Palmer, rodowity Amerykanin, nauczyciel konwersacji języka angielskiego na Fabrycznej. – Kolejna korzyść to pomysły praktycznych zajęć czy planów lekcji, związanych z tematem "woda", które będą mogły być przeprowadzone w różnych krajach partnerskich i upowszechniane za pośrednictwem internetu. 

Podczas spotkania roboczego nauczyciele z wszystkich krajów oceniali mocne i słabsze strony projektu.

– Do mocnych stron należy integracja europejska i międzykulturowa, współpraca, rozwijanie umiejętności językowych oraz tematyka projektu, która skłania do refleksji i konkretnych działań w kontekście zmieniającego się klimatu, co wpływa na niedobór wody na świecie – mówi Diana Truchanowicz, nauczycielka języka angielskiego. – Zagrożeniem mogą być problemy komunikacyjne i przez to brak motywacji do pracy. Z drugiej strony udział w projekcie i poznanie ludzi z różnych krajów może tą motywację zwiększyć i skutkować nawet wieloletnimi przyjaźniami.

A to już wiesz?   Trentino: trasy rowerowe godne polecenia

Inne działania, jakie podejmowała szkoła w ramach projektu to m.in. lekcje o wodzie dla klas szkoły podstawowej, przygotowane przez starszych kolegów, czy szkolne akcje informacyjne i plakatowe. Duże zainteresowanie uczniów wzbudziła styczniowa debata oxfordzka “Lepiej pić wodę z kranu czy kupowaną w butelkach?, która skłaniała do refleksji nad tym, jak ważne jest picie wody i jej jakość.

Kontynuacja – po przerwie

Wiele kolejnych szkolnych planów pokrzyżowała konieczność zamknięcia szkół z powodu epidemii koronawirusa. 

– 19 marca przy okazji obchodów Pierwszego Dnia Wiosny i Światowego Dnia Wody planowaliśmy m.in. wręczyć każdemu uczniowi naszej szkoły ekologiczne bidony na wodę, aby promować oszczędzanie wody i zdrowy tryb życia – wymienia Agata Ratkiewicz. – Młodzież i nauczyciele, którzy byli w Hiszpanii mieli opowiedzieć o swoich wrażeniach, a uczennice I LO – o Światowym Dniu Wody. Niestety ze względu na epidemię musimy przełożyć tę uroczystość.

Pod znakiem zapytania stoi też kolejny, przewidziany na koniec kwietnia wyjazd na Łotwę. 

– Sytuacja na dzień dzisiejszy jest bardzo poważna – mówi Agata Ratkiewicz. – Czekamy na decyzję Agencji Narodowych szkół partnerskich, co w tej sytuacji robić. Młodzież się nie poddaje, kontaktuje się przez internet i planuje działania związane z najbliższą mobilnością na Łotwę.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
„Liczy się każda kropla” – unijny projekt w białostockiej szkole Podróże, LIFESTYLE - W lutym uczniowie i nauczyciele szkoły wrócili z pierwszej wymiany w ramach projektu, realizowanego z programu Erasmus +. Młodzież przygotowuje się do kolejnych działań, które szkoła podejmie po zakończeniu przerwy w działalności, spowodowanej koronawirusem.
Hashtagi: #Podróże #LIFESTYLE

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #LIFESTYLE   #Podróże